Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 05 2014

in-the-world-of-my-own
7082 2473 500
Widok z Trzech Koron na Tatry.
in-the-world-of-my-own
9889 c418 500
Reposted fromclerii clerii viaperfectguy perfectguy
1505 b70f
Reposted fromkattrina kattrina viaperfectguy perfectguy
in-the-world-of-my-own
8932 d2f5
Reposted fromwonderfulnature wonderfulnature
in-the-world-of-my-own
Kobieta nie pragnie pięknego, nagiego męskiego ciała. Chce męskiej duszy. Potrzebuje podziwiać tego, kto zdejmuje z niej koronkową bieliznę i dotyka jej ciała. Ale przede wszystkim chce zachwytu w oczach mężczyzny. Lubi się w nich przeglądać. Bo tym, co żywi kobiecą namiętność, jest jego pożądanie. Świadomość, a najlepiej pewność, że on chce jej, i tylko jej.
Reposted fromanakarenina anakarenina viaikropka ikropka

March 01 2014

in-the-world-of-my-own
Nie wiem czy mam słuchać mózgu czy serca
I tak oba te organy od dawna mam w częściach
— niespełnienie
Reposted fromtroubledmind troubledmind viaakrew akrew
in-the-world-of-my-own
Reposted fromsowaaa sowaaa viacouples couples
in-the-world-of-my-own

February 16 2014

in-the-world-of-my-own

I want 
you 
to notice 

when I’m not around.

— Radiohead, from Creep
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viarockspirit rockspirit
in-the-world-of-my-own
0520 e1cd
 bądź przy mnie blisko bo tylko wtedy nie jest mi zimno.
Reposted fromstragan-ze-snami stragan-ze-snami viakrybus krybus
in-the-world-of-my-own
Czy kiedykolwiek Twój drugi umysł całkowicie zaprzątała ukochana osoba? To okropne uczucie. Podróżujesz, żeby zapomnieć, ale Twój drugi umysł stale Ci przypomina: "Spodobałoby się jej tutaj", "Jaka szkoda, że jej tu nie ma".
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viakrybus krybus
in-the-world-of-my-own
Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności przepływa znikąd w środku dnia. W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.
— J.L. Wiśniewski 'S@motność w sieci'
Reposted fromherside herside viakrybus krybus
in-the-world-of-my-own
5295 955a 500
Reposted fromfelicka felicka viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

February 15 2014

in-the-world-of-my-own
2702 6052
Reposted fromobliviate obliviate viacouples couples
in-the-world-of-my-own
9874 21ea 500
i nie tylko.

February 10 2014

in-the-world-of-my-own
    Przepraszam.
Zrobiło mi się niedobrze.
Mam nawalone serce.
     
— Marek Hłasko
Reposted frompiepszoty piepszoty viaakrew akrew
in-the-world-of-my-own
5499 6962 500
Reposted fromcentrumchujozy centrumchujozy viaakrew akrew
in-the-world-of-my-own
Męski facet [...] powinien potrafić zaopiekować się swoją kobietą i sprawić, by ona - niezależnie od okoliczności, od tego czy pada deszcz, czy są zapłacone rachunki, czy ostatnio przytyła - czuła się piękna, dowartościowana, zaopiekowana. Kobieta musi się czuć piękna, a powinna się taką widzieć w oczach swojego mężczyzny.
— Jan Mela
in-the-world-of-my-own

Pyta mnie, czy jestem szczęśliwy. Nie wiem co odpowiedzieć. Jak leżę obok niej, to tak. A poza tym, poza leżeniem obok niej, to nie wiem.

— Adamczyk, mistrz.
Reposted fromlivhanna livhanna viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl